Politica de confidențialitate

 Prezentare generală: ne angajăm să vă protejăm și să vă respectăm confidențialitatea datelor. Această politică explică modul în care utilizăm orice informații personale pe care ni le furnizați prin intermediul paginilor de web sau orice alte mijloace de comunicare.

 1. Introducere

ATEAM Pro Carpet SRL, in calitate de Operator de date, respectă legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în cadrul activității sale comerciale.

Această notificare de protecție a datelor explică ce date cu caracter personal sunt colectate de către ATEAM Pro Carpet SRL, în ce scopuri sunt utilizate acestea, cum sunt protejate și cum puteți exercita drepturile dvs. în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

 1. Categorii de date

Date cu caracter personal colectate ATEAM Pro Carpet SRL colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Informații de contact:
  • Nume și prenume;
  • Adresă;
  • Număr de telefon;
  • Adresă de e-mail;
  • Descrierea detaliată a serviciilor comandate.
 2. Informații privind tranzacțiile comerciale:
  • Comenzi;
  • Facturi;
  • Date de plată.
 3. Informații privind utilizarea paginii de web:
  • Adrese IP;
  • Date de navigare;
  • Cookie-uri.

 1. Scopurile prelucrării

Utilizăm datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. Pentru a furniza serviciile solicitate.
 2. Pentru a procesa comenzile și plățile.
 3. Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor pe site-ul nostru;
 4. pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

Baza legală pentru prelucrarea datelor în legătură cu furnizarea serviciilor solicitate, precum și procesarea comenzilor și plăților este executarea contractului / comenzii la care dvs. Sunteți parte interesată.

Baza legală pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor pe site-ul nostrum este interesul nostru legitim, unde e justificat acest interes, precum și consimțământul obținut de la dvs.

 1. Termenul de retenție

Păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau conform termenilor prevăzuți de lege, dar în niciun caz mai mult de 10 ani de la data colectării lor. Pentru mai multe detalii, puteți consulta Politica privind protecția datelor (Politica GDPR), solicitând documentul printr-o cerere scrisă în acest sens pe adresa de mail indicată în secțiunea de Contact.

 1. Transferul și securitatea datelor

În decursul activităților comerciale, implementăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii.

Angajăm companii și persoane terțe („Furnizori de servicii”) pentru a facilita și a face site-ul nostru accesibil vizitatorilor noștri. Împărtășim și dezvăluim informațiile dumneavoastră personale cu aceste terțe părți. Ei folosesc cookie-uri și alte tehnologii de urmărire. Împărtășirea urmărește scopul de a îndeplini obligațiile noastre legale sau pentru a furniza serviciile solicitate.

Toți acești furnizori de servicii sunt obligați prin contract să păstreze informațiile dumneavoastră personale în siguranță și confidențiale și să le utilizeze numai în scopurile de mai sus, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Înțelegeți și acceptați că legislația privind protecția datelor aplicabilă acestor furnizori de servicii poate să nu fie la același nivel de protecție ca în țara dumneavoastră de reședință. Prin acceptarea Politicii de confidențialitate, sunteți de acord cu o astfel de utilizare a informațiilor dumneavoastră personale de către acești furnizori terți de servicii. Vom lua toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt tratate în siguranță și în conformitate cu această Politică de confidențialitate și că nu va avea loc niciun transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal către o organizație sau o țară, cu excepția cazului în care există controale adecvate, inclusiv securitatea datelor dumneavoastră și al altor informații cu caracter personal.

 1. Drepturile dvs.

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

 • Dreptul de acces: aveți dreptul să obțineți de la noi informații cu privire la datele dvs. personale pe care le prelucrăm, precum și să primiți o copie a acestor date.
 • Dreptul de rectificare: aveți dreptul să ne solicitați să corectăm sau să completăm datele personale incorecte sau incomplete pe care le deținem.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării: aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi dacă contestați exactitatea datelor sau prelucrarea este ilegală.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit, și aveți dreptul să ne solicitați să transmitem aceste date către altă entitate de prelucrare, dacă este tehnic posibil.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când prelucrarea se bazează pe interesul legitim sau pentru scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri: aveți dreptul să solicitați și să obțineți intervenția umană cu privire la decizia individuală și să vă exprimați punctul de vedere și să contestați decizia.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de mai jos. Vom răspunde cererii dvs. în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această politică de confidențialitate sau la prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către ATEAM Pro Carpet SRL, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: nagy.attila.pfa@gmail.com

 1. Actualizări ale politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră personale sau ale cerințelor legale. Vă încurajăm să consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu cele mai recente informații cu privire la modul în care ne protejăm datele dumneavoastră personale.

Data ultimei actualizări: 06.03.2023.