Termeni și condiții – Servicii de curățare tapițerii oferite de Ateam Pro Carpet SRL

Subsemnatul, ………………………………………………., în continuare, Beneficiar, declar că am luat la cunoștință termenii și condițiile în care se prestează serviciile de curățare efectuate de către Ateam Pro Carpet SRL, în continuare, Prestator:

PREȚ ȘI PLATĂ
Prestatorul asigură exclusiv servicii profesionale de spălare și curăţare canapele, saltele, scaune, fotolii, mochete..etc la domiciliul Beneficiarului. Prețul valabil pentru serviciile comandate este cel din factura emisă pentru Beneficiar. Plata contravalorii serviciilor se va efectua în maxim 12 ore după primirea facturii. Factura se emite după prestarea serviciilor, însă prețul este comunicat telefonic, în avans Beneficiarului, comunicându-se și tariful de deplasare, acolo unde este cazul.
Prestatorul își rezervă dreptul ca ulterior vizualizării tapițeriei ce urmează a fi curățate să modifice prețul serviciilor. Această modificare va fi comunicată în avans Beneficiarului care are posibilitatea să renunțe la serviciile comandate înainte ca ele să fie începute. Ulterior începerii procesului de curățare Beneficiarul poate solicita întreruperea procesului de curățare însă este obligat să achite prețul serviciilor.

CONDIŢII DE DEPLASARE
Deplasarea este GRATUITĂ în Mun.Cluj Napoca pentru comenzi mai mari de 200 de lei. În zonele limitrofe tariful se comunică telefonic în momentul plasării comenzii el fiind inclus în prețul serviciilor facturate pentru Beneficiar.

OBLIGAȚII BENEFICIAR
Beneficiarul are obligația să aducă la cunoștința Prestatorului materialul tapițeriei, starea în care se află acesta, arătând orice defecțiune, să specifice dacă a fost sau nu curățat înainte în orice mod, dacă există vreun impediment în curățarea tapițeriei (cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: mătase, piele naturală, orice specificații ale producătorului în acest sens etc.), orice defecțiune (cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: cusături desfăcute, material subțiat etc.). Totodată, Beneficiarul are obligația să permită fotografierea tapițeriei înainte și după prestarea serviciilor, în cazul unui refuz Prestatorul având dreptul să refuze prestarea serviciilor.
Beneficiarul are obligația să asigure accesul Prestatorului la o sursă de apă, sursă de electricitate. Cu ocazia semnării prezentei Beneficiarul declară că i s-a adus la cunoștință să nu utilizeze alte aparate electrice în timpul procesului de curățare.
Beneficiarul are obligația de a achita prețul serviciilor facturate în termen de 12 ore de la primirea facturii..

OBLIGAȚII PRESTATOR
Să informeze Beneficiarul asupra materialelor pentru care curățarea se face exclusiv pe răspunderea acestuia, să comunice prețul serviciilor prestate și să respecte termenele de curățare pentru care s-a angajat.

LIMITA DE RĂSPUNDERE
Spălarea tapițeriilor se face cu apă și detergent special cu ajutorul utilajelor şi echipamentelor specializate. Uscarea se face în mod natural în aproximativ 12-24 de ore de la efectuarea serviciilor. Prestatorul garantează că utilizează produse de înaltă calitate care nu afectează sănătatea sau mediul înconjurător.
Prestatorul nu răspunde pentru deterioarea tapițeriei în următoarele cazuri:
ţesătură nerezistentă la apă, culoare destabilizată
obiecte lăsate în lada de depozitare a mobilierului care se curăță
cazul în care după îndepărtarea murdăriei locul petelor devine mai vizibil datorită decolorării tapițeriei, mai ales dacă înainte s-a încercat curățarea lor cu detergenți din comerț de către Beneficiar sau terți
când din cauza îmbătrânirii sau degradării spumei/buretelui/materialului care formează umplutura canapelei/mobilierului acesta va prezenta după curățare pete maronii/brune. Acest lucru se poate întâmpla și în cazul canapelelor recent achiziționate în cazul în care producătorul nu garantează calitatea umpluturii canapelei. Obținerea garanției în acest sens se face de către Beneficiar, nefiind responsabilitatea Prestatorului
de cusături slăbite și agățate accidental cu duza aparatului de curățare
pete de mucegai care rămân vizibile chiar și după curățare
în cazul canapelelor revopsite există posibilitatea îndepărtării stratului de vopsea de bază
imposibilitatea de îndepărtare a petelor provenite de la imprimirea culorilor de pe haine sau alte materiale/obiecte
în cazul zonelor cu uzură intensă și cu fibrele culcate există posibilitatea ca acestea să rămână la fel după curățare
scame apărute în zonele uzate ale canapelei
ruperea țesăturii și deterioarea acesteia unde tapițeria este întinsă
țesături afectate de molii, mucegai sau alţi factori externi, curățarea efectuându-se doar pe răspunderea totală a Beneficiarului
când în interiorul țesăturii există pete, scrieri, marcaje efectuate de producător ele pot deveni vizibile în urma procesului de curățare. Având în vedere că ele nu sunt la suprafață Prestatorul un poate prevedea, prin urmare nici nu poate răspunde pentru o asemenea situație.
Prestatorul nu îşi asumă răspunderea pentru mobilier din piele, blană naturală, mătase sau pentru cele care au porţiuni din aceste materiale, aceste articole fiind spălate exclusiv pe răspunderea totală a clientului
Prestatorul nu poate garanta eliminarea petelor dificile sau a mirosurilor provenite din spuma/buretele/materialul care formează umplutura canapelei. Se vor folosi soluţii speciale pentru îndepărtarea petelor, urmând ca procesul de curăţare să fie repetat pe cheltuiala Beneficiarului însă doar într-o măsură în care textura tapițeriei să nu fie afectată.
Prestatorul este exonerat de răspunderea pentru executarea serviciilor cu întârziere din cauza unor factori externi, cum ar fi (următoarele situații fiind expuse doar cu titlu exemplificativ și nu limitativ): lipsa apei, lipsa energiei electrice, intervenția unor terți în procesul de curățare, întârzieri datorate traficului, defecțiune a echipamentului etc.

GARANȚIE
Prestatorul se angajează să returneze prețul serviciilor în cazul în care procesul de curățare nu a dus la eliminarea murdăriei de pe tapițerie, excluzând situațiile pentru care acesta nu poate răspunde conform prezentului angajament. În acest caz Beneficiarul are obligația să permită Prestatorului accesul la tapițeria curățată pentru evaluarea situației, iar dacă se constată că procesul de curățare nu a respectat standardele asumate de Prestator, acesta va returna prețul serviciilor și va efectua o nouă curățare.

RECLAMAŢII
Orice reclamație poate fi făcută pe adresa de email nagy.attila.pfa@gmail.com într-un interval de 24 de ore de la momentul efectuării serviciilor de curățare.

Prezentelor termeni și condiții le sunt aplicabile prevederile legislației române, ele completându-se cu legislația aferentă. Prin semnarea prezentei declar că am citit și am înțeles termenii și condițiile în care se execută serviciile de către Prestator, iar prin semnarea prezentei declar că sunt de acord cu acestea.